Phone Calendar Magnifier Suitcase Map icon Map marker.

Bedriftsavtale

Forebygging og behandling av muskel- og skjelettplager = redusert sykefravær og økt lønnsomhet.

Stadionpark Klinikken tilbyr din bedrift systematisk utredning, behandling og forebygging av dine ansattes muskel- og skjelettplager. Vi tilrettelegger for effektive tiltak tilpasset hver bedrift, med mål om å redusere sykefravær og unngå sykemelding.

Din bedrift kan velg mellom to ulike avtaleløsninger:

A. Dine ansatte kommer til Stadionpark Klinikken

  • Dere sikres rask og riktig behandling av muskel- og skjelettplager
  • Bedriften blir prioritert for akutt hjelp
  • Dere får egen kontaktperson hos oss
  • Vi foretar en årlig kartlegging og vurdering av arbeidsplassene
  • Vi holder forebyggende foredrag om: ergonomi, trening, livsstil, helse og ernæring
  • Bedriften bestemmer selv avtalens omfang, og antall behandlinger dekket gjennom ett år

B. Stadionpark Klinikken kommer til dere

  • Vi får låne et rom i deres lokaler. Benk og utstyr ordner vi
  • Kiropraktor og/eller fysioterapeut behandler dine ansatte på arbeidsplassen
  • Denne ordningen er tids- og kostnadseffektiv da deres ansatte unngår unødig reising
  • Avtalens omfang bestemmes av bedriften i samråd med oss

Begge løsningene sikrer dine ansatte rask tilgang til utredning og behandling, og raskest mulig retur til normal arbeidsevne.

Vi hos Stadionpark Klinikken tror veldig på at det å investere i ansattes helse forebygger skader, reduserer sykefravær og sparer bedrifter for kostnader og merarbeid. Nyere forskning viser at tidlig intervensjon kan redusere sykefravær i en bedrift med så mye som 35 %.

Ønsker du mer informasjon om våre bedriftsavtaler, vennligst ta kontakt for en hyggelig prat. Du når oss enklest her: post@stadionklinikken.no eller ved å ringe på 51 30 30 70.

Stadionpark klinikken

Jåttåvågveien 18, 2 etasje,
4020 Stavanger