Phone Calendar Magnifier Suitcase Map icon Map marker.

Hyaluronsyre behandling

Behandling av artrose med Hyaluronsyre

Hyaluronsyre er et polysakkarid som er en viktig del av bindevevet . Det finnes også i leddvæsken.

Nyere studier viser at behandling med hyaluronsyre i smertefulle ledd som er rammet av slitasjegikt er en effektiv metode uten alvorlige bivirkninger.

 

Hva er Ostenil?

Ostenil er en engangs injeksjonsbehandling for å lindre smerter i kne- eller hofteartrose. Den er basert på en naturlig, sikker og utprøvd teknologi som kalles NASHA (stabilisert hyaluronsyre). Hyaluronsyre (HA) er et naturlig forekommende molekyl, som gir smøring og demping i et friskt og normalt ledd. Durolane er en gjennomsiktig gel som inneholder høye nivåer av HA (Hyaluronic Acid). Den injiseres i ledd som er påvirket av slitasjegikt for å lindre smerte, gjenopprette smøring og demping. Dette forbedrer leddfunksjon og bidrar til å gjenopprette livskvalitet. Den stabiliserte form av HA i Ostenil.

 

Hvor sikker er Ostenil behandling?

Ostenil er svært rent produkt og produseres uten bruk av animale materialer, slik at risikoen for urenheter er nær null. Ostenil blir behandlet av kroppen på samme måte som kroppens egen hyaluronsyre og det har ikke vært rapportert om immunologiske eller anafylaktiske reaksjoner. NASHA har vært brukt trygt i for ulike medisinske formål i over 4.500.000 behandlinger.

 

Hvordan virker Ostenil?

Ostenil inneholder høye nivåer av konsentrert Hyaluronsyre (HA) som etterligner effekten av naturlige HA. Det gjenskaper nivåer av HA, som er naturlig redusert under utviklingen av slitasjegikt. HA er kjent for å kontrollere smerte og har visco-elastiske egenskaper, som kan gi dempning og støtdemping i leddet. HA er også kjent for å bidra til å opprettholde normal væskebalanse i leddet og bidra til å gjenopprette normal leddfunksjon

 

Er min tilstand alvorlig nok for denne type behandling?

Hvis du lider av slitasjegiktsmerter i kne, hofte eller andre ledd og har smerter som ikke gir seg med smertestillende tabletter eller en god livsstil, kan du nyte godt av behandling med HA. For å finne ut om HA passer for deg, må du ta kontakt med Stadionpark Klinikken for en undersøkelse. En klinisk undersøkelse med røntgenbilder og ultralydbilder kan brukes for å avgjøre om du er en aktuell kandidat for behandlingen.

 

Hvordan foregår denne behandlingen?

Hele behandlingen utføres på Stadionpark Klinikken og tar ca. 20 minutter. Ostenil gis i form av en enkel injeksjon i kneleddet. Vi gir vanligvis en injeksjon med kortison i tillegg da det er ofte er mye synovitt(betennelse) i leddet som også trenger å dempes.

 

 

Er det smertefullt?

Det settes normalt sett litt bedøvelse før injeksjonen med HA. Det er derfor svært lite ubehag med injeksjonen. Man kan imidlertid få noe smerter senere på dagen når bedøvelsen går ut, men dette kan effektivt behandles med vanlige reseptfrie smertestillende det første døgnet.

 

Kan jeg gjenta behandlingen?

Ja. Behandlingen kan gjentas etter behov. Erfaringsmessig vil oppfølgende injeksjoner kunne gi ytterligere bedring.

 

Hvor effektiv er behandlingen?

Hyaluronsyre inne i leddene gir smertelindring på samme nivå som andre medisiner eller kortisoninjeksjoner og har en mer langvarig effekt. Vår erfaring på Stadionpark Klinikken er at selv pasienter med relativt mye slitasje har effekt av behandlingen i opptil 6 mnd. Vanlig er mellom 4-6 mnd.

 

 

Våre kommentarer

På tross av en sunn skeptisme i fagmiljøet knyttet til injeksjonsbehandling, så virker det som om holdningene til denne formen for behandling er i endring. Så lenge metoden benyttes på utvalgte grupper som har forsøkt andre behandlingstiltak uten tilfredsstillende, må man se med positive øyne at det finnes alternativer til kirurgi. Fagmiljøet ved Oslo Universitetssykehus og Sykehuset i Nord-Norge har gjort store fremskritt innen bruskregenerering og bruk av stamceller. Men dette er en metode som i hvert fall nå er forbeholdt yngre aktive mennesker hvor man mener en protese ikke er beste alternativ. Metoden med hyaluronsyre injeksjoner kan derfor seile opp som et tilbud til de med smerter fra artrose og hvor pasienten er motivert for å unngå operasjon.

 

Metoden er dessverre ikke gratis, da det ikke finnes noen refusjon for behandlingen. Den tilbys derfor kun på privatklinikker i Norge. Erfaringer fra Norge er at de fleste opplever varige symptomlette i 6 måneder. Siden det er lite eller ingen rapporterte bivirkninger ved behandlingen så er det i prinsippet kun økonomien som begrenser bruken. Injeksjon med hyaluronsyre i kombinasjon med kortison ser ut til å gi best resultat. Det er en pågående diskusjon om behovet for kortison, men mange med slike artrosetilstander har mye hevelse i leddet og ofte en synovittliknende tilstand i kombinasjon med den degenerative skaden på brusken. Det er mulig det som er årsaken til at kortison gir raskt symptomlette, men at behandling med dette alene kun har kortvarig effekt siden man ikke har adressert den underliggende årsaken til synovitten/artritten. Hyaluronsyren kan kanskje representere den manglende brikken i puslespillet som gir disse pasientene en bedre hverdag. Hvis vi trekker inn det beste fra to verdener og inkluderer et treningsregime i denne smertefrie perioden, så kan det vise seg at pasientene klarer å trene opp funksjonen i leddet såpass mye at behovet for injeksjonsbehandling minsker. Vi følger forskningen videre og håper at en studie som ser på kombinasjonen med trening og injeksjon kommer i nærmeste fremtid.

 

Skrevet av Kjetil Nord-Varhaug, Apexklinikken. (Samarbeidspartner med Stadionpark Klinikken)

 

 

Stadionpark klinikken

Jåttåvågveien 18, 2 etasje,
4020 Stavanger