Phone Calendar Magnifier Suitcase Map icon Map marker.

PRP Behandling

PRP (Blodplateberiket plasma)

 

– Platelet Rich Plasma (PRP) Injection

Metoden PRP:

Platelet Rich Plasma (PRP) Injection er i realiteten injeksjonsbehandling med pasientens eget blod. I blodet finner man blodplater. I disse blodplatene finner vi en rekke proteiner som fungerer som veksthormoner for kroppens celler og vev. Dvs at når vi kutter oss i huden så aktiviseres blodplatene slik at immunforsvaret starter å reparere skaden.

Det samme skjer når vi skader en sene eller et ligament i kroppen. Vi vet at disse reperasjonsprosessene er avgjørende for at vevet skal kunne bygge seg opp igjen, men i denne perioden så har man også noe smerter.

Ved å ta ut noen ml med pasients eget blod fra en vene i armen, og sprøyte dette inn igjen i den aktuelle skaden så vil denne prosessen trigge immunforsvaret igjen der hvor skaden sitter. Resultatet er at en ny betennelsesprosess starter og kroppen få igjen bygget opp vevet.

Forskjellen mellom PRP og ABI

Både ved PRP og ABI benyttes pasientens eget blod. Forskjellen på de to metodene er at ved PRP så sendes blodet igjennom en spesiell patentert sentrifuge prosess hvor plasma med en høyere konsentrasjon av blodplater samles og kan høstes med en injeksjonssprøyte. På den måten sikres omtrent 80-90 % av blodplatene med de aktuelle veksthormonene i den plasmaen man velger å sprøyte inn igjen i skadet vev.

Grunnet behov for spesial utstyr samt lengre konsultasjonstid så er PRP noe dyrere enn ABI, men kan til gjengjeld vise til enda bedre dokumentasjon og effekt. Spesielt på skader som er kronifisert så vil en behandling med PRP være å foretrekke.

Trenger jeg mange behandlinger?

Du trenger 1-2 behandlinger med PRP for å oppnå ønsket resultat. Normalt er kun 1 behandling. Metoden kombineres med andre fysikalske metoder som trykkbølger, dry needling og diverse former for trening. Om man skal ha behandling nr 2 så må man uansett vente 6-8 uker mellom behandlingene ved kroniske skader for å se på ultralyd hvordan vevet tilheles. Graden av tilhelning etter behandling nr 1 avgjør behov for evt oppfølgende behandling.

Når anbefaler vi bruk av PRP i behandlingen?

Spesielt ved skader i vevet som ikke gror av seg selv eller er av såpass uttalt art at det ikke ses sannsynlig at dette vil klare å lege seg med mer konservative metoder, så anbefaler vi pasientene å forsøke PRP behandling. Metoder som rESWT(trykkbølger), dry needling og eksentrisk trening har vist seg svært nyttige for behandling av diverse kroniske seneslitasjer, men erfaring viser også at noen skader ikke responderer godt nok. Disse kan som nevnt ovenfor ha nytte av PRP behandling som første og eneste tiltak. I andre tilfeller har man forsøkt “alt” uten å komme i mål, og da kan kanskje PRP behandling være en aktuell metode å forsøke.

 

Økonomisk så skiller ikke 1-2 PRP-behandlinger seg så mye fra andre behandlinger da totalkostnaden omtrent er identisk. PRP er en dyrere behandling pr besøk, men man skal til gjengjeld kun ha 1-2 behandlinger sammenlignet med andre metoder som krever alt fra 4-20 besøk på klinikken.

 

Ultralyddiagnostikk og veiledning av behandlingen

På Stadionpark Klinikken så benytter vi alltid ultralyd for å verifisere hvor skaden sitter og omfanget av denne. Ultralyd brukes også til å veilede behandlingen til rett plass i vevet, og på den måten sørge for at tilstrekkelig antall vekstfaktorer aktiviseres i skadestedet.

PRP behandling utføres ikke alltid med ultralyd veiledning i Norge, noe som kan potensielt hemme effekten om injeksjonen settes utenfor skadens hovedområde.

Bruk av medikamenter

Bruk av medikamenter i behandlingsperioden frarådes. Man kan til nød benytte paracet eller paralgin forte for å dempe evt smerte, og vi anbefaler å være forsiktig med NSAIDs (voltaren, brexidol, ibux osv) da disse medikamentene kan potensielt skade betennelsesprosessen. Bruk av kortison i injisert eller tablett form bør også unngås i behandlingsfasen.

 

 

PRP ved akutte skader

Injeksjon med blod kan benyttes for å korte ned på skadeforløpet ved akutte idrettsskader. Spesielt ved skader på senefester og ligamenter så kan dette være nyttig da disse strukturene inneholder svært lite blodsirkulasjon. I akuttfasen så vokser det derfor inn en rekke blodkar i dette vevet for å bidra til økt sirkulasjon i området.

 

PRP ved artrose

PRP har økende grad av forskning som viser positive virkning ved behandling av artrosetilstander i kne og hofte. På Stadionpark Klinikken har vi benyttet både PRP og Hyaluronsyre injeksjoner for artrosepasienter der man vet at de med lett til moderat artrose har ofte god og langvarig effekt mens de med langt kommende artrose har mer varierende grad av effekt.

 

 

Skrevet av Kjetil Nord-Varhaug, Apexklinikken. (Samarbeidspartner med Stadionpark Klinikken)

Stadionpark klinikken

Jåttåvågveien 18, 2 etasje,
4020 Stavanger