For helsepersonell

Stadionpark Klinikken har faglig samarbeid med helsepersonell på en rekke legekontorer og andre fysikalske institutter og klinikker. Er du henviser eller annet helsepersonell som ønsker å anbefale en av dine pasienter til utredning eller behandling ved Stadionpark Klinikken så ber vi deg merke deg følgende rutiner:

Vi ønsker at alle pasienter som skal undersøkes ved vår klinikk får med seg en rapport fra henvisende part. Dette kan være i form av en formell henvisning eller en journalutskrift eller liknende. Denne kan også sendes til oss i forkant via epost eller post. Husk å be om pasientens samtykke før pasientopplysninger sendes via epost for å opprettholde kravene til datatilsynet. Rapport kan også anonymiseres ved å legge inn initialer og fødselsdato som navn i epost og rapport.

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig. Eventuell behandling som igangsettes på Stadionpark Klinikken i forbindelse med vår undersøkelse gjøres i samarbeid med henvisende helsepersonell. Vi ber derfor om at ønsket fremdriftsplan skisseres ut i henvisningen til oss slik at vi har informasjon tilgjengelig om dette når vi møter pasienten.

I forbindelse med vår undersøkelse og evt behandling, vil det som regel være behov for oppfølgende konsultasjon og behandling/rehabilitering. Der det er mulig så henvises pasienten tilbake til sin primærkontakt eller henvisende behandler for dette. Vår ambisjon er å kun bidra med det vi har spesialkompetanse på. Videre konservativ behandling gjøres best hos den behandler som har henvist pasienten til oss, og vil tilstreber oss derfor å bruke lokal kompetanse der det er mulig. Du kan være trygg på at ingen pasient vil bli værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av deg som henviser til oss, og der dette er hensiktsmessig faglig sett.

Vi ønsker informasjon om foreløpig diagnose eller arbeidsdiagnose i henvisningen til Stadionpark Klinikken. Vi ønsker også informasjon om hvilke tiltak som evt er forsøkt og hvilken effekt man har registert i den forbindelse. Vårt team vil som regel undersøke pasienten først uten kjennskap til tidligere diagnose og behandling, for så å konferere tidligere rapporter og evt bildediagnostikk som et ledd i utredningen.

Close Menu