Phone Calendar Magnifier Suitcase Map icon Map marker.

For helsepersonell / henvisere til injeksjonsterapi

Stadionpark Klinikken har faglig samarbeid med helsepersonell på en rekke legekontor og andre fysikalske institutt og klinikker. Er du henviser eller annet helsepersonell som ønsker å anbefale en av dine pasienter til utredning eller behandling ved Stadionpark Klinikken så ber vi deg merke deg følgende rutiner:

Henvisning/rapport

Vi ønsker at alle pasienter som skal undersøkes ved vår klinikk får med seg en rapport fra henvisende part. Dette kan være i form av en formell henvisning eller en journalutskrift eller liknende. Denne kan også sendes til oss i forkant via epost eller post. Husk å be om pasientens samtykke før pasientopplysninger sendes via epost for å opprettholde kravene til datatilsynet. Rapport kan også anonymiseres ved å legge inn initialer og fødselsdato som navn i epost og rapport.

Rapport tilbake etter undersøkelse

Rapport fra undersøkelsen sendes alltid til henvisende part samt rutinemessig til pasientens fastlege om dette er hensiktsmessig. Eventuell behandling som igangsettes på Stadionpark Klinikken i forbindelse med vår undersøkelse gjøres i samarbeid med henvisende helsepersonell. Vi ber derfor om at ønsket fremdriftsplan skisseres ut i henvisningen til oss slik at vi har informasjon tilgjengelig om dette når vi møter pasienten.

Pasienten henvises alltid tilbake

I forbindeles med vår undersøkelse og evt behandling så vil det som regel alltid være behov for oppfølgende konsultasjon og behandling/rehabilitering. Der det er mulig så henvises pasienten tilbake til sin primærkontakt eller henvisende behandler for dette.

Vår ambisjon er å kun bidra med det vi har spesialkompetanse på. Videre konservativ behandling gjøres best hos den behandler som har henvist pasienten til oss, og vil tilstreber oss derfor å bruke lokal kompetanse der det er mulig.

Du kan være trygg på at ingen pasient vil bli værende i vårt behandlingssystem om dette ikke er avtalt på forhånd av deg som henviser til oss, og der dette er hensiktsmessig faglig sett.

Hva ønsker vi å vite på forhånd?

Vi ønsker informasjon om foreløpig diagnose eller arbeidsdiagnose i henvisningen til Stadionpark Klinikken. Vi ønsker også informasjon om hvilke tiltak som evt er forsøkt og hvilken effekt man har registert i den forbindelse. Vårt team vil som regel undersøke pasienten først uten kjennskap til tidligere diagnose og behandling, for så å konferere tidligere rapporter og evt bildediagnostikk som et ledd i utredningen .

Skulle tilbakemeldingen utebli

Skulle tilbakemeldingen fra oss utebli vedrørende en pasient som du har henvist til oss så kan følgende ha skjedd:

  • Pasienten kan på eget initativ ha avlyst timen eller uteblitt grunnet sykdom
  • Pasienten kan være undersøkt, men henvisende part er ved en feil ikke lagt inn som mottaker av journal
  • Pasienten har aldri tatt kontakt med oss for timeavtale

Om du savner tilbakemelding på en av dine pasienter så ber vi deg kontakte den behandler eller det team som du henviste til pr epost. Epostadresser finner du på siden om oss.

Stadionpark klinikken

Jåttåvågveien 18, 2 etasje,
4020 Stavanger